Category Archives: 3. Studier

Äldre patienters delaktighet i sjukhusvård

Examensarbete inom Specialistutbildning för sjuksköterskor inom Vård av äldre. Sammanfattning Bakgrund: På senare tid har det skett ett skifte i sjukvården från en mer paternalistisk syn där patienten förväntades ha en passiv roll, till en hållning där patienten förväntas ha … Continue reading

Posted in 1. Senaste inlägg (alla kategorier), 3. Studier | Leave a comment

Kvinnligt och manligt i musikrörelsens protestsånger 1965-1975

Inledning Johan Svedjedal har daterat ett protestlitteraturens årtionde mellan 1965-1975. Det var ett årtionde då stora vänsterpolitiska proteströrelser mobiliserades. Under slutet av 1960-talet expanderade utbildningssektorn kraftigt, vilket utgjorde en grund till att den ”nya medelklassen” kunde växa fram, där det … Continue reading

Posted in 1. Senaste inlägg (alla kategorier), 3. Studier | Leave a comment

Gyllenborgs “Swenska sprätthöken” (1737) och Benedictssons “I telefon” (1887)

Kompletteringsuppgift för missat seminarium om skandinavisk dramatik “Din uppgift blir att skriva 2-3 sidor där du 1) utnyttjar dramatemats kurslitteratur för att sätta in Carl Gyllenborgs Swenska Sprätthöken (1737) och Victoria Benedictssons I telefon (1887) i deras teaterhistoriska kontext, 2) … Continue reading

Posted in 1. Senaste inlägg (alla kategorier), 3. Studier | Leave a comment

Sociala medier, politiskt deltagande och engagemang

Kommentar: En av examinationsuppgifterna i kursen “Digitala och sociala medier 7,5 HP, HT 2015” som jag läste på distans via Umeå universitet. Beskrivning: Texten innefattar en analys den debattartikel som delades mest på sociala medier under 2014, med utgångspunkt i … Continue reading

Posted in 1. Senaste inlägg (alla kategorier), 3. Studier | Leave a comment

Digitala medier – möjligheter och risker

Kommentar: En av examinationsuppgifterna i kursen “Digitala och sociala medier 7,5 HP, HT 2015” som jag läste på distans via Umeå universitet. PDF till fulltext: Uppgift 4 – digitala medier, möjligheter och risker

Posted in 1. Senaste inlägg (alla kategorier), 3. Studier | Leave a comment

Pierre Bourdieus utbildningssociologi hemtentamen

Kommentar: Jag har intresserat mig en hel del för Bourdieus tänkande, ändå var det nytt och ovant för mig att läsa en Bourdieu-kurs på universitetet. Kan ha och göra med att jag inte är helt bekväm med det “sociologiska”/”socialvetenskapliga” perspektiv … Continue reading

Posted in 1. Senaste inlägg (alla kategorier), 3. Studier | Leave a comment

Kinesisk litteraturhistoria: Lu Xuns “Medicine” och Lao Shes “An Old and Established Name”

Frågeställning Vad finns det för likheter och skillnader mellan Lu Xuns novell Medicine (1918) och Lao Shes novell An Old and Established Name (1936) i förhållande till den traditionella kinesiska kulturen? Länkar till arbetet Uppsats i PDF-format: PM Lu Xuns … Continue reading

Posted in 1. Senaste inlägg (alla kategorier), 3. Studier, 4. Litteratur | Leave a comment

Rysk litteraturhistoria: Anteckningar från källarhålet av Fjodor Dostojevskij

Titel Anteckningar från källarhålet som prolog till Fjodor Dostojevskijs stora romaner: En analys av nya berättartekniska grepp som Dostojevskij utvecklar i Anteckningar från källarhålet Presentation 1849 dömdes Dostojevskij till döden av politiska skäl. Han umgicks i ett sällskap med liberala … Continue reading

Posted in 1. Senaste inlägg (alla kategorier), 3. Studier, 4. Litteratur | Leave a comment

Kinas historia och kultur: Hundradagarsreformen och konfucianismen

Inledning Under lång tid var Kina en av världens mest utvecklade civilisationer. Men under 1800-talet fick Kina se sig besegrade flera gånger om i krig med europeiska stater. Under slutet av 1800-talet stod det också klart att Kina hamnat efter … Continue reading

Posted in 1. Senaste inlägg (alla kategorier), 3. Studier | Leave a comment

Digitala medier, kompetenser i förändring: Nyheter på nätet som en new literacy

Uppgiftsbeskrivning Nyheter på nätet som en new literacy: En empirisk studie över de artiklar från nyhetssidor på nätet som delas mest på sociala medier Länk till en presentation av arbetet Nyheter på nätet som en new literacy – powerpoint presenation … Continue reading

Posted in 1. Senaste inlägg (alla kategorier), 3. Studier | Leave a comment