Category Archives: 1. Senaste inlägg (alla kategorier)

Äldre patienters delaktighet i sjukhusvård

Examensarbete inom Specialistutbildning för sjuksköterskor inom Vård av äldre. Sammanfattning Bakgrund: På senare tid har det skett ett skifte i sjukvården från en mer paternalistisk syn där patienten förväntades ha en passiv roll, till en hållning där patienten förväntas ha … Continue reading

Posted in 1. Senaste inlägg (alla kategorier), 3. Studier | Leave a comment

Bridge Over Troubled Water

Inatt drömde jag att jag var på en släktträff. Mitt i allt kom jag på att jag ville ha frågesport, eller kalla det att berätta en gåta. Så jag berättade om att i staden där vi är uppväxta finns det … Continue reading

Posted in 1. Senaste inlägg (alla kategorier), 2. Betraktelser | Leave a comment

Disträ

Jag hade bråttom. I stressen höll jag på gå in i en annan person. Jag fick hejda mig, bromsa in. Men det var försent. Han gick inte åt sidan. Han stannade till, lutade sig framåt och tryckte mig undan minst … Continue reading

Posted in 1. Senaste inlägg (alla kategorier), 2. Betraktelser | Leave a comment

Kvinnligt och manligt i musikrörelsens protestsånger 1965-1975

Inledning Johan Svedjedal har daterat ett protestlitteraturens årtionde mellan 1965-1975. Det var ett årtionde då stora vänsterpolitiska proteströrelser mobiliserades. Under slutet av 1960-talet expanderade utbildningssektorn kraftigt, vilket utgjorde en grund till att den ”nya medelklassen” kunde växa fram, där det … Continue reading

Posted in 1. Senaste inlägg (alla kategorier), 3. Studier | Leave a comment

Gyllenborgs “Swenska sprätthöken” (1737) och Benedictssons “I telefon” (1887)

Kompletteringsuppgift för missat seminarium om skandinavisk dramatik “Din uppgift blir att skriva 2-3 sidor där du 1) utnyttjar dramatemats kurslitteratur för att sätta in Carl Gyllenborgs Swenska Sprätthöken (1737) och Victoria Benedictssons I telefon (1887) i deras teaterhistoriska kontext, 2) … Continue reading

Posted in 1. Senaste inlägg (alla kategorier), 3. Studier | Leave a comment

Sociala medier, politiskt deltagande och engagemang

Kommentar: En av examinationsuppgifterna i kursen “Digitala och sociala medier 7,5 HP, HT 2015” som jag läste på distans via Umeå universitet. Beskrivning: Texten innefattar en analys den debattartikel som delades mest på sociala medier under 2014, med utgångspunkt i … Continue reading

Posted in 1. Senaste inlägg (alla kategorier), 3. Studier | Leave a comment

Digitala medier – möjligheter och risker

Kommentar: En av examinationsuppgifterna i kursen “Digitala och sociala medier 7,5 HP, HT 2015” som jag läste på distans via Umeå universitet. PDF till fulltext: Uppgift 4 – digitala medier, möjligheter och risker

Posted in 1. Senaste inlägg (alla kategorier), 3. Studier | Leave a comment

Pierre Bourdieus utbildningssociologi hemtentamen

Kommentar: Jag har intresserat mig en hel del för Bourdieus tänkande, ändå var det nytt och ovant för mig att läsa en Bourdieu-kurs på universitetet. Kan ha och göra med att jag inte är helt bekväm med det “sociologiska”/”socialvetenskapliga” perspektiv … Continue reading

Posted in 1. Senaste inlägg (alla kategorier), 3. Studier | Leave a comment

Kinesisk litteraturhistoria: Lu Xuns “Medicine” och Lao Shes “An Old and Established Name”

Frågeställning Vad finns det för likheter och skillnader mellan Lu Xuns novell Medicine (1918) och Lao Shes novell An Old and Established Name (1936) i förhållande till den traditionella kinesiska kulturen? Länkar till arbetet Uppsats i PDF-format: PM Lu Xuns … Continue reading

Posted in 1. Senaste inlägg (alla kategorier), 3. Studier, 4. Litteratur | Leave a comment

Ett möte på pendeltåget

På tåget hamnade jag mittemot ett äldre par från Iran. De berättade att de var på besök hos en släkting som bor i Sverige, och att det var första gången de var i landet. Släktingen var också med på tåget, … Continue reading

Posted in 1. Senaste inlägg (alla kategorier), 2. Betraktelser | Leave a comment