Monthly Archives: June 2007

C-uppsats i litteraturvetenskap: “Anteckningar från källarhålet”, Bachtin, karnevalen och menippén

Anteckningar från källarhålet, Bachtin, karnevalen och menippén – En analys av Dostojevskijs Anteckningar från källarhålet med utgångspunkt i teorier utvecklade av Michail Bachtin. Presentation: Jag skrev min B-uppsats i litteraturvetenskap om berättartekniken i Anteckningar från källarhålet (1864) av Fjodor Dostojevskij … Continue reading

Posted in 1. Senaste inlägg (alla kategorier), 3. Studier, 4. Litteratur | 1 Comment