Monthly Archives: June 2016

Kvinnligt och manligt i musikrörelsens protestsånger 1965-1975

Inledning Johan Svedjedal har daterat ett protestlitteraturens årtionde mellan 1965-1975. Det var ett årtionde då stora vänsterpolitiska proteströrelser mobiliserades. Under slutet av 1960-talet expanderade utbildningssektorn kraftigt, vilket utgjorde en grund till att den ”nya medelklassen” kunde växa fram, där det … Continue reading

Posted in 1. Senaste inlägg (alla kategorier), 3. Studier | Leave a comment