Monthly Archives: April 2019

Äldre patienters delaktighet i sjukhusvård

Examensarbete inom Specialistutbildning för sjuksköterskor inom Vård av äldre. Sammanfattning Bakgrund: På senare tid har det skett ett skifte i sjukvården från en mer paternalistisk syn där patienten förväntades ha en passiv roll, till en hållning där patienten förväntas ha … Continue reading

Posted in 1. Senaste inlägg (alla kategorier), 3. Studier | Leave a comment