Äldre patienters delaktighet i sjukhusvård

Examensarbete inom Specialistutbildning för sjuksköterskor inom Vård av äldre.

Sammanfattning

Bakgrund: På senare tid har det skett ett skifte i sjukvården från en mer paternalistisk syn där patienten förväntades ha en passiv roll, till en hållning där patienten förväntas ha en mer aktiv roll och få ökat medbestämmande. Det finns däremot forskning som tyder på att det saknas strategier för hur äldre personer ska göras mer delaktiga i vården, och ett viktigt steg för att kunna skapa förutsättningar för detta är då att undersöka de äldres egna upplevelser om delaktighet. Syfte: Att undersöka äldres upplevelser av delaktighet i sjukhusvård. Metod: En metasyntes gjordes utifrån 10 kvalitativa originalstudier. Resultat: Tre teman identifierades; De äldres preferenser kring delaktighet, de äldres upplevelser av hinder till delaktighet samt de äldres tillvägagångssätt och strategier för delaktighet. Slutsats: De äldre vill ofta vara delaktiga i vården, med betoning på att de vill få information och att det finns någon som lyssnar till vad de själva har att säga. Hinder till delaktighet upplevdes av de äldre vara det egna nedsatta hälsotillståndet, och att vårdpersonal inte bjöd in dem till delaktighet. De äldre såg ofta delaktighet som ett ömsesidigt samspel med andra.

Nyckelord: äldre, sjukhusvård, patientdelaktighet, patientinflytande, personcentrerad vård

 

Länk till hela arbetet Äldre patienters delaktighet i sjukhusvård – fulltext

Länk till en powerpoint-presentation av arbetet + allmänt om patientdelaktighet och personcentrerad vård Äldre patienters delaktighet i sjukhusvård

(planerar att lägga upp muntlig presentation vid senare tillfälle)

This entry was posted in 1. Senaste inlägg (alla kategorier), 3. Studier. Bookmark the permalink.
Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /customers/1/2/4/davidholmberg.se/httpd.www/skrivarkiv/wp-includes/class-wp-comment-query.php on line 405

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *